Kuluttamista syvempään elämäntarkoitukseen

Analyyttisen psykologian perustaja Carl G. Jung sanoi, että se minkä torjumme itsestämme, ilmenee maailmassa tapahtumana.

 

Vaikka tämä Jungin henkinen oppi tuntuisikin käsittämättömältä, niin nyt maailman hiljentyessä aloilleen on kuitenkin paras mahdollinen hetki kysyä: mitä minussa on sellaista kohtaamatonta, hyväksymätöntä ja tasapainottamatonta ihmisyyttä, joka ilmenee tällaisena ulkoisena tilanteena? Mitä ulkoa ilmenevä heijastaa esiin minusta?

 

Kun nyt saamme lopultakin pysähtyä ja olla itsemme kanssa, kun olemme suorastaan pakotettuja pysähtymään, emmekä voi hakea elämän sisältöä ulkoisesta, meillä on upea tilaisuus tutustua itseemme.

 

Erityisesti erilaisten johtajien olisi mietittävä näitä kysymyksiä viimeistään nyt. Mikä minussa, ajattelussani ja toimissani sekä rakentamissamme yhteisöissä on sellaista, joka ilmentyy näin?

 

Nostan tässä muita vastuullisemmaksi johtajat siksi, että heillä on valtaa ohjata toisia, heillä on äänivaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia.

 

Myös edustuksellisen demokratian puitteissa valtaa saaneet voivat kääntyä sisäänpäin kysymään, mitä ilmennän ulkoiseen maailmaan, mikä minusta heijastuu takaisin tällä tavoin?

 

Luonnollisesti tämä on jokaisen ihmisen vastuulla, mutta luottamustehtäviin valittujen ennen kaikkea on kannettava tuota vastuuta ja altistettava itsensä ja toimintansa kestävyys rehelliselle sisäiselle tarkastelulle.

 

Me voimme valita. Voimme ohjautua tietoisen elämän tielle, rakentamaan juurilta kulutuskulttuuria syvempää ihmisyyttä ja syvempiä arvoja juuri nyt. Juuri nyt, kun kaikki turha kulutus on lakannut, kun monet nyky-yhteiskunnan itsestään selvyyksiksi muuttuneet toiminnot on pysäytetty tai vähintään vahvasti kyseenalaistuneet, on syntynyt tila, jossa voimme ensin pysähtyä ja kysyä ja sen jälkeen alkaa rakentamaan uutta. Mitä todella tarvitsen elääkseni, mistä tulen aidosti onnelliseksi, miten haluan loppuelämäni elää?

 

Nyt poikkeustilan luomassa ikkunassa voimme yhdessä, toinen toistamme tukien ja rakastaen ohjautua ihmiselämää oikeasti tukevien, meitä vahvistavien aitojen asioiden äärelle.

 

Yksi ja hyvin keskeinen koko yhteiskunnan rakenteita ja toimintoja ohjaava muutostarve on siirtyminen liiketoimintaedellytysten luomisesta yhteisten asioiden hoidon ykkösprioriteettina perusoikeuksien kunnioittamisen ja tukemisen strategiaan. Tutkija, filosofi Frank Martela on samasta asiasta todennut, että tärkeintä on ”hyvinvoinnin asettaminen talouden edelle”. Mitä mieltä sinä olet, mitä tunnet syvällä sisälläsi oikeaksi suunnaksi?

 

Tänään tarvitsemme ennakkoluulottomia, sisäisestä eheydestä, sydänkeskeisesti ja yhteisöllisyydessä toimivia kansalaisia ja heitä edustamaan valittuja päättäjiä, jotka pystyvät yhdessä ohjaamaan Suomen kirkkaisiin vesiin. Parhaillaan meneillään oleva kollektiivisen samean pohjan puhdistus tarvitaan myös, jotta voimme yhteisönä nousta todellisen, ihmislähtöisen hyvinvoinnin ja perusoikeuksien suurvallaksi, todelliseksi esimerkiksi ja valoksi maailmaan.

 

Muutos on varma, kun itsesi muutat. Muutamme itsemme yhdessä kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Luottakaa, kaikki tulee menemään hyvin.

 

Valoa ja Rakkautta <3

 

 

#sisäisenrauhanliike

#perusoikeusliike2020

 

 

Ohessa aiempia kirjoituksiani, joissa käsittelen näitä teemoja:

 

Tietoisuuden vallankumous 7.4.2019

Suvun musta lammas 29.7.2019

Kansallisesta varjosta 21.9.2019

Uudessa yhteiskunnassa ihminen on keskiössä 3.2.2020

Kun punainen lanka häviää 25.2.2020