Land of Hearts – Sydänten Maa

Olipa tuolla pohjan perukoilla paikka, jota kutsuttiin nimellä Land of Hearts, Sydänten Maa. Sen väki oli vapaata ja ylvästä ja eli sydämen ohjauksessa. He kunnioittivat elollista, luontoa ja toisiaan, eivätkä tehneet toiselle sellaista, mitä eivät halunneet itselleen tehtävän. Tämä kansa kunnioitti sisäistä viisautta ja niinpä henkisesti heränneet, valon ja varjon itsessään tasapainottaneet ja egon vallasta vapautuneet puhdassydämiset johtivat tätä kansaa. Sydänten maan kansa vaali elämää, elämänvoimaa  ja elollisen pyhyyttä. Kaikki päätökset niin valtakunnan puhdassydämisten neuvostossa kuin väen henkilökohtaisessa elämässä kylissä tehtiin sen mukaan, että ratkaisut tukivat elämää ja elämänvoiman ilmentymistä ihmisessä, väessä ja ympäristössä, luonnossa. Kansa oli siksi myös palannut luonnollisempaan elinympäristöön ympäristöstä, jossa oli joskus elämän ääreltä hairahtuneiden ihmisten mielestä ollut jotain niin edistyksellistä. Juurille palautetussa, elämää tukevassa elinympäristössä nämä kuolleet elementit, kuten betonirakennukset, asfaltoidut ympäristöt ja ympäristöaltisteet oli karsittu pois. Sydänten maan ihmiset olivat kuulleet yhteisön viisailta kertomuksia tuosta ajasta ja siitä, miten asiat olivat olleet ennen, ennen paluuta elämän äärelle, elollisessa ilmentyvän elämänvoiman kunnioittamisen ja tukemisen äärelle. Ihmiset olivat olleet hyvin sairaita, epätasapainossa kehoissaan ja henkisesti ja mentaalisesti, samoin kuin suhteessa luontoon. Myös lapset sairastuivat, kun aikuiset eivät osanneet enää huolehtia tasapainostaan, ottaneet vastuuta elämästä, vaan ulkoistivat sen mielen asiantuntijavallalle. Väki unohti juurensa ja koetti hengettömässä kulutuskulttuurissa tyydyttää todellisen elämän nälkänsä ostamalla hetken tyydytystä ja asioita, joilla voisi kohentaa ulkoista imagoaan, kuorta. Vaillejääneinä ja yhteydettöminä he pakenivat itseään, elämän ydintä itsessään hautaamalla tunteensa materiaan. Kun jo sadat tuhannet söivät mielialalääkkeitä turruttaakseen elämän langan katoamisen vaikutuksia itsessään, kun luonnolliset elinympäristöt oli tuhottu ympäristöltisteilla ja kun tuntui, että toivo oli kokonaan hiipumassa väki pohjan perukoilla kuitenkin heräsi. Yhdessä he päättivät, ettei elämän tuho voinut jatkua. He alkoivat rakentaa yhteyttä elämään, itsestään sisältäpäin. He myös ymmärsivät, ettei todellista yhteyttä ja elämän merkitystä voisi syntyä ilman yhteyttä Kotiin, ilman ykseysajattelua ja olivat mielen hallitseman elämän koettuaan valmiita uudelleen kohtaamaan Jumalan niin ylhäällä kuin alhaalla. Näin Korkein Valo ja Rakkaus saattoi jälleen aktivoitua heissä ja he alkoivat nähdä. Vähitellen he saattoivat yhä syvemmin ymmärtää mitä ihminen tarvitsee kokeakseen elämän onnea, kokeakseen elämän täyteyttä. Niin tietoisuuden valo, sydämen rakkaus ja sielun ilo alkoivat säteillä tuosta vapaasta ja puhdassydämisestä väestä maailmaan. Sen paikan nimi on Sydänten maa.