Blogi

Tule yhteyteen

Tule yhteyteen

Ihmisyydessä olemme usein oppineet pelkäämään erilaisuutta, nähneet ja tunteneet sen, miten erilaisena, ryhmästä poikkeavana, tulee satutetuksi, mitätöidyksi, leimatuksi, moitituksi. Kipua ja torjuntaa välttääksemme olemme piilottaneet itseämme kuoren taakse, kuoren, jonka ajattelemme koostuvan ”oikeanlaisen” ja siten hyväksytyksi ja arvostetuksi tulevan ihmisen ominaisuuksista ja piirteistä, kuoren, joka on kenties peittänyt ja jolla olemme peittäneet aidon ja synnynnäisen,Continue Reading Tule yhteyteen