Olen Heli Kaarina Kananen, vapaa kirjoittaja sekä henkinen ja hyvinvointivalmentaja.

Elämänkokemusteni myötä olen tavoittanut syvällisen ymmärryksen ihmisyydestä, kriisistä sekä selviytymisen ja uuden alun mahdollisuuksista. Kärsimystä on seurannut henkinen kasvu ja tietoiseksi tuleminen. Se on kärsimyksen ihme.

Ymmärrys sielupsykologiasta ja energiaperusteinen maailmankuva avaavat käyttööni työkaluja, joita länsimaisessa terapiassa ei juuri hyödynnetä. Energia yhdistää kaiken, myös tieteen ja henkisyyden. Elämällä on vain yksi alkulähde Korkeimmassa valossa ja rakkaudessa ja olemme tätä energiaa joko sen tiedostaen tai tiedostamattamme. Miksemme siis hyödyntäisi tätä energiaa ja sielutietoisuutta voidaksemme paremmin? Se on hyvinvointimme ja terveytemme kokonaisvaltaista optimoimista.

Vaikka elämä ei aina kohtele meitä niin kuin toivoisimme, voimme kuitenkin palvella ja tukea itseämme myös vaikeissa tilanteissa. Erilaiset mielenrakenteet, kuten tunnelukot, skeemat ja kollektiiviset uskomukset kuitenkin estävät meitä rakastamasta itseämme aidosti ja toimimasta oman parhaamme mukaan. Hyvinvoinnillemme vahingolliset mielenrakenteet, samoin kuin energiakenttiimme ja kehoomme säilöytyneet jännitystilat ja traumaattiset muistot estävät elämän ilon kokemista ja todelliselle onnellisuudelle avautumista jokapäiväisessä elämässämme. Ne estävät meitä olemasta aidosti onnellisia ja nauttimasta tälläkin kertaa ainutkertaisesta elämästämme vapaasti. Tuen Sinua puhdistumisessa ja uuteen suuntautumisen prosessissa sitten, kun tunnet sisälläsi, että on tullut aika ja olet valmis löytämään elämään aitoutta ja syvempää merkitystä.

Sen sijaan, että kohtelemme itseämme eri tavoin kaltoin (mm. riippuvuudet, työnarkomania, uhriutuminen), voimme opetella palvelemaan omaa parastamme. Voimme käyttää niin arjessa kuin kriisissä selviytymistä edistäviä ja toivoa ylläpitäviä ajatus- ja energiatyökaluja. Esimerkiksi itseä syyllistävän egopuheen ja muiden epätarkoituksenmukaisten toiminta- ja ajatusmallien tilalle voimme luoda hyvinvointiamme vahvistavia ja itselähtöisyyttämme edistäviä malleja. Erilaisten moitteiden sijasta voimme vähitellen oppia hyväksymään itsemme ja rakastaa itseämme. Myös tässä voin tukea sinua.

Lempeän elämän polku on matka uuteen olemisen tapaan. Se on uusi kultainen elämä, se on aitoutta, iloa, luottamusta, elämän virran sallimista. Se on itsensä palvelemista ja oman sisimmän arvostamista. Joko on aika?

 

Olet sydämellisesti tervetullut juuri sellaisena kuin olet.

 

Paljon valoa ja rakkautta!

 

Heli Kaarina Kananen

Filosofian tohtori
Luontaishoitaja
Henkinen ja hyvinvointivalmentaja
Vapaa kirjoittaja ja tutkija, tietokirjailija

CV

Opinnot:

Aineenopettajan opinnot, OKL (2002)
Alempi arkistonhoitotutkinto (2002)
FM (2003)
FT (2010)
Intuitiivinen energiahoitaja (2013)
Reiki-I (2011)
Reiki-II (2014)
Vyöhyketerapeutti (2013)

MITÄ ON HENKINEN VALMENNUS?

Henkinen valmennus on tuttua erityisesti urheilupiireistä, joissa psyyken hallinnalla pyritään parantamaan urheilusuorituksia.

Minun tavoitteeni henkisenä valmentajana on auttaa asiakasta lisäämään itsetuntemusta ja kehittämään rakkaudellista suhdetta itseensä. Tuen Sinua valjastamaan käyttöön sisäisen voimasi ja sielutasolta ammennettavissa olevat resurssit. Jokaisessa meissä on valtavasti voimavaroja.

Kohdatessani asiakkaan kanssa tavoitteena on, että hän oivaltaa, miten kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy kolmen eri tason tunnistamisesta ja niiden huollosta. Nämä tasot ovat keho, mieli ja sielu. Tarjoamieni hoitojen ja valmennuksen vaikutus ulottuukin kaikille tasoille.

Aito kohtaaminen ja keskusteluyhteys kanssani hoitaa mieltä ja sielua. Keskustellen voimme purkaa esimerkiksi itseä alentavia vääristyneitä uskomuksia ja mahdollisuuksia rajoittavia pelkoja sekä luoda niiden tilalle myönteisiä käsityksiä. Energiahoidossa ja vyöhyketerapiassa saatava kosketus ja käsittely purkavat fyysiseen kehoon säilöytyneitä traumoja ja avaavat tunnekehoa tehden mahdolliseksi myös päästää irti menneistä kokemuksista ja niihin liittyvistä ajatuksista.

Keskusteluyhteys ja luontaishoidoilla hoitaminen auttavat ihmistä vahvistamaan sisäistä halua pitää huolta itsestään. Yhteisistä hetkistä asiakkaat ovat saaneet neuvoja ja tukea myös työssäjaksamiseen ja ihmissuhdeongelmiin. Luottamus tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin voi lisääntyä, sillä ohjaan asiakasta näkemään uhkien, epävarmuuksien ja itsesyytösten sijasta eheyttäviä ja rakentavia näkökulmia.

Ihmisellä ei välttämättä ole elämässään sellaista turvallista ja hyväksyvää yhteyttä, jossa hän saattaisi ilman torjunnan ja haavoittumisen pelkoa olla täysin avoimesti sitä, mitä hän on, ja tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän syvimmältään on. Turvallisessa ja hyväksyvässä yhteydessä ihmiseen rakentuneiden haavojen ja pelkojen kohtaaminen on kuitenkin mahdollista ja ihminen voi eheytyä.

Silloin tunnen syvää iloa, kun havaitsen asiakkaan kanssa, miten eheyttävä ja vapauttava yhteinen hetki meillä oli, kun asiakas lähtee tapaamisesta sekä silmin nähden että energioiltaan keventyneenä. Tunnen kiitollisuutta myös silloin, kun ihminen on voinut tuellani kohdata ja hyväksyä jonkin hankalan asian tai tunteen ja opetella ongelman kohtaamista uudenlaisesta näkökulmasta. Tällöin keskustelun ja hoidon vaikutus alkaa ulottua myös hänen lähiyhteisöönsä, esimerkiksi perheeseen.

Henkisen valmennuksen tarkoituksena on myös löytää jokaisessa meissä oleva sisäinen ääni, jolle tulee antaa tilaa ilmentyä elämässämme. Kun emme enää vain väkisin pakerra elämäämme ulkoa päin opittujen mallien varassa, vaan alamme itse määritellä sen, mikä on juuri minulle tärkeää, kuka minä oikeastaan olen ja mistä tulen onnelliseksi, voimme kokea vapautuvamme myös itse asettamistamme kahleista. Valmennuksessa ohjaan asiakasta kehittymään ulkoa määrittyvästä sisältäpäin ohjautuvaksi ja astumaan oman elämänsä ohjaksiin.

Valmennuksen tavoitteena on rakentaa yhdessä mielekkäämpää elämää, jossa onnellisuus rakentuu sisältäpäin itsetuntemuksen lisääntymisen ja itsen rakastamisen kyvyn kehittymisen kautta.

 

”Vaatii rohkeutta kasvaa ja tulla siksi, joka todella olemme.”
– E. E. Cummings