Auttava puhelin & henkinen valmennus

-keskusteluapua ja konsultaatioita
-henkistä valmennusta

Tarjoan keskustelu- ja konsultaatioapua ajankohtaisessa tilanteessasi, tukea ongelmaan tai huoleen. Tuen Sinua löytämään uudenlaisen, voimavarojasi vapauttavan näkökulman tilanteeseesi.

Tuen Sinua valjastamaan käyttöösi sisäisen voimasi ja sielutasolta ammennettavissa olevat resurssit.

Usein kierrämme vain kehää mieltämme vaivaavan asian ympärillä, ellemme jaa sitä. Asian jakaminen toisen ihmisen kanssa sen sijaan auttaa meitä monin tavoin. Voimme vapautua itsemme tai toisten syyttelystä ja esimerkiksi uhriasenteesta.

Hankalasta asiasta tai kokemuksesta puhuminen luo myös toivolle tilaa viritä sekä mahdollistaa tilanteessa selviytymistä auttavan keinovalikoiman löytymistä.

Työni ja elämänkokemukseni kautta minulle tuttuja elämän haasteita ovat mm. erilaiset muutokset ja kriisit, ihmissuhteiden vaikeudet, identiteettikysymykset, kiusaaminen ja syrjintä, riippuvuudet ja ympäristöherkkyydet, kuten sisäilmaongelmat sekä henkinen kasvu ja kehitys.

Teen myös energiakanavointeja ja katson ajankohtaiseen tilanteeseen vaikuttavia asioita selvänäköisesti.

*******

Kysy lisää, niin luodaan yhdessä tilannettasi avaava ja Sinua tukeva selviytymispolku. Olen tukenasi niin arjen tilanteissa kuin kriisin hetkellä.

Auttava puhelin
p. 040 665 0656 / 2€ / min.

Keskusteluaika varataan soittamalla numeroon 040 665 0656.
Varattu aika maksetaan etukäteen tilille FI 2110 3735 0013 6493.

 

 

MITÄ ON HENKINEN VALMENNUS?

 

Henkinen valmennus on tuttua erityisesti urheilupiireistä, joissa psyyken hallinnalla pyritään parantamaan urheilusuorituksia.

Minun tavoitteeni henkisenä valmentajana on auttaa asiakasta lisäämään itsetuntemusta ja kehittämään rakkaudellista suhdetta itseensä. Tuen Sinua valjastamaan käyttöösi sisäisen voimasi ja sielutasolta ammennettavissa olevat resurssit. Jokaisessa meissä on valtavasti voimavaroja.

Kohdatessani asiakkaan kanssa tavoitteena on, että hän oivaltaa, miten kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy kolmen eri tason tunnistamisesta ja niiden huollosta. Nämä tasot ovat keho, mieli ja sielu. Tarjoamieni hoitojen ja valmennuksen vaikutus ulottuukin kaikille tasoille.

Aito kohtaaminen ja keskusteluyhteys kanssani hoitaa mieltä ja sielua. Keskustellen voimme purkaa esimerkiksi itseä alentavia vääristyneitä uskomuksia ja mahdollisuuksia rajoittavia pelkoja sekä luoda niiden tilalle myönteisiä käsityksiä. Energiahoidossa ja vyöhyketerapiassa saatava kosketus ja käsittely purkavat fyysiseen kehoon säilöytyneitä traumoja ja avaavat tunnekehoa tehden mahdolliseksi myös päästää irti menneistä kokemuksista ja niihin liittyvistä ajatuksista.

Keskusteluyhteys ja luontaishoidoilla hoitaminen auttavat ihmistä vahvistamaan sisäistä halua pitää huolta itsestään. Yhteisistä hetkistä asiakkaat ovat saaneet neuvoja ja tukea myös työssäjaksamiseen ja ihmissuhdeongelmiin. Luottamus tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin voi lisääntyä, sillä ohjaan asiakasta näkemään uhkien, epävarmuuksien ja itsesyytösten sijasta eheyttäviä ja rakentavia näkökulmia.

Ihmisellä ei välttämättä ole elämässään sellaista turvallista ja hyväksyvää yhteyttä, jossa hän saattaisi ilman torjunnan ja haavoittumisen pelkoa olla täysin avoimesti sitä, mitä hän on, ja tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän syvimmältään on. Turvallisessa ja hyväksyvässä yhteydessä ihmiseen rakentuneiden haavojen ja pelkojen kohtaaminen on kuitenkin mahdollista ja ihminen voi eheytyä.

Silloin tunnen syvää iloa, kun havaitsen asiakkaan kanssa, miten eheyttävä ja vapauttava yhteinen hetki meillä oli, kun asiakas lähtee tapaamisesta sekä silmin nähden että energioiltaan keventyneenä. Tunnen kiitollisuutta myös silloin, kun ihminen on voinut tuellani kohdata ja hyväksyä jonkin hankalan asian tai tunteen ja opetella ongelman kohtaamista uudenlaisesta näkökulmasta. Tällöin keskustelun ja hoidon vaikutus alkaa ulottua myös hänen lähiyhteisöönsä, esimerkiksi perheeseen.

Henkisen valmennuksen tarkoituksena on myös löytää jokaisessa meissä oleva sisäinen ääni, jolle tulee antaa tilaa ilmentyä elämässämme. Kun emme enää vain väkisin pakerra elämäämme ulkoa päin opittujen mallien varassa, vaan alamme itse määritellä sen, mikä on juuri minulle tärkeää, kuka minä oikeastaan olen ja mistä tulen onnelliseksi, voimme kokea vapautuvamme myös itse asettamistamme kahleista. Valmennuksessa ohjaan asiakasta kehittymään ulkoa määrittyvästä sisältäpäin ohjautuvaksi ja astumaan oman elämänsä ohjaksiin.

Valmennuksen tavoitteena on rakentaa yhdessä mielekkäämpää elämää, jossa onnellisuus rakentuu sisältäpäin itsetuntemuksen lisääntymisen ja itsen rakastamisen kyvyn kehittymisen kautta.

 

”Vaatii rohkeutta kasvaa ja tulla siksi, joka todella olemme.”
– E. E. Cummings