Lempeän elämän polun vaellus

Tule kanssani tutustumaan metsään ja itseesi uudella tavalla. Lempeän elämän polun vaellus on intuitiivinen opastus luontoyhteyden uudenlaiseen avaamiseen. Samalla suhde itseen saa uusia, tuoreita aineksia ja näköaloja. Vaellus toteutetaan luonnossa.

Luonnossa olemme aidossa ympäristössämme ja lähempänä itseämme. Sosiaalisen ja rakennetun ympäristön vaihtuessa luontoympäristöön yhteiskunnan tuottama melu vaimenee ja voimme keskittyä olennaiseen, sisäiseen todellisuuteemme ja sisäisiin voimavaroihimme. Voimme sallia metsän tukea meitä.

Myös monet pelot, jotka liittyvät metsään (mm. pimeän pelko ja eläinten pelko), on mahdollista kohdata ja käsitellä vaelluksen aikana ohjatusti turvallisessa yhteydessä.

Vaelluksen aikana opimme uudenlaista tapaa olla metsässä ja opimme käyttämään metsää tietoisemmin hyvinvointimme tukena. Metsässä mm. itsetunto ja mieliala parantuvat, stressi helpottuu. Työskentelyvälineinä henkilön omat sisäiset voimavarat ja luontoyhteysmenetelmät.

 

Hinta: 60 €

Kesto 2h.

~ Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät – 20%