Hetki läsnäololle

Hetki läsnäololle voimaannuttaa ja auttaa vahvistamaan sielun ohjausta jokapäiväisessä elämässä.

Hetki läsnäololle on hetki tietoisemmalle läsnäololle. Ohjaan Sinut sieluitsesi, ikuisen itsesi äärelle, hiljentymään. Opetan hiljentämään mielen jatkuvan liikkeen ja löytämään luontaista täydempää olemusta itsessäsi.

Puhtaan olemisen tilassa meillä ei ole tarvetta todistella mitään. Tunnemme vastaukset elämän kysymyksiin ja luotamme elämän virtaan. Tähän sisäisen rauhan ja selkeyden tilaan myös uudenlaisen elämän sisällön on mahdollista juurtua ja siinä kehittyä. Tietoinen itsensä tarkkailu ja hyväksyminen on tilaisuus oman elämän syvälliseen muutokseen. Se on mahdollisuus kehittyä itseohjautuvaksi ja oppia elämään elämäänsä sisältä päin.

Hetki läsnäololle auttaa ottamaan haltuun myös stressiä, elämässä koettuja pettymyksiä, katkeruutta, petetyksi tulon tunnetta, itsesyytöksiä ja ahdistusta. Hetki läsnäololle onkin myös irtipäästämisharjoitus, joka auttaa elämäniloa estävistä mielenrakenteista vapautumista.

 

Hinta: 45 €

Hoito on energiahoito, jossa keskustelun ja mielikuvaharjoitusten avulla ohjaan hoitopöydällä lepäävää asiakasta.
Hoito voidaan tehdä myös puhelimitse.
Kesto noin 45 min.

~ Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät – 20%