Rakkauden oppimatka -runokokoelma

Rakkauden oppimatka on syvyyssukellus ihmiseen, sisäisiin haavoihin ja parantumiseen. Se on runokokoelma kasvusta ja rakkaudelle avautumisesta.

Sisäisen kasvun ja sydämen avautumisen edellytyksiä löytyy elämänkokemuksista, kärsimyksestä ja kyllästymisestä egorakennelmiin. Toisaalta, kyetäksemme kohtaamaan kaiken pinnan alle painetun, tarvitsemme meidät pyyteettömästi omana itsenämme hyväksyvän yhteyden.

Runokirjan tekijä, Heli Kaarina Kananen, on filosofian tohtori, vapaa tutkija ja kirjoittaja, joka havahtui siihen, että ainoa tapa saada muutosta elämäänsä on muuttaa tietoisuuttaan. Riisua peilin edessä pois kaikki ne mielen rakenteet, jotka estävät näkemästä ja rakastamasta todellista itseä.

Hinnat:

1 kirja 30 €
2 kirjaa 58 €
3 kirjaa 85 €
sis. pakkaus- ja postikulut

 


Kirja-arvio teoksesta ”Rakkauden oppimatka” (Heli Kaarina Kananen, 2017)

Heli Kaarina Kanasen runokokoelmateos Rakkauden oppimatka sukeltaa ihmisen minuuden äärelle. Kananen lähestyy ihmisen ydintä rakkauden, ihmisen syvimmän tarpeen, kautta. On sanottu, että rakkaus on ihmisen perussuhde maailmaan. Ihminen hengellisenä, älyllisenä, kehollisena ja aistillisena olentona käy läpi elämän mittaisen rakkauden oppimatkan. Rakkaus ja rakkaudettomuus, rakkauden kaipuu ja sen puute muovaavat minuutta, identiteettiä. Kananen tarkastelee näitä teemoja kiinnostavasti monista eri näkökulmista: lapsen ja vanhemman suhteessa ilmenevinä, itsensä rakastamisen, entisen ja uuden rakkauden sekä ajattoman rakkauden ulottuvuuksien kautta.

Kanasen runoteos liikuttaa ja koskettaa. Se kuljettaa rakkauden ensimmäiselle oppimatkalle minuuden syntysijoille. Äiti katselee lastaan ja pohtii irti päästämisen vaikeutta: ”Et koskaan enää olisi se, mikä olet tässä hetkessä, tällä sydämen lyönnillä. Kasvaisit ja kehittyisit, et olisikaan minun, olisit itseäsi ja tehtävääsi varten.” (Mt. 12.) Rakastava äiti päästää lapsensa irti, jatkamaan matkaa, ja siirtyy itse samalla matkan seuraavalle etapille.

Seuraavassa hetkessä kirja hämmentää: kuinka opin hyväksymään itseni, olemaan itselleni armollinen? Voinko, uskallanko todella luottaa siihen, että elämän kontrollointiin, hallintaan ja selviytymisstrategioihin ei ole tarvetta? – Miten vaikeaa onkaan lukea oikeudesta tunnustaa heikkoutensa, omavoimaisuuden illuusion karistamisesta!

Rakkauden oppimatka jää puhuttelemaan pitkäksi aikaa. Kirjoittaja ei tarkoita rakkaudella kapea-alaista romanttista, ripustautuvaa, ehtoja ja vaatimuksia asettavaa rakkautta, ei myöskään toisia alistavaa, sisäänpäin suuntautuvaa itserakkautta. Rakkaus näyttäytyy mysteerinä: se on ristiriitainen, monisyinen ja voimakas. Haavat, varjot ja pelot saattavat kulkea pitkäänkin mukana, mutta niistä on mahdollista myös vapautua. Ihmisen on ensin uskallettava kohdata heikkoutensa, avuttomuutensa ja sisimpänsä.

Vaikka kirjoittaja ei alleviivaa rakkauden hengellistä ulottuvuutta, avautui siitä minulle kirjan syvin olemus. Rakkauden mysteeri on kaipausta johonkin itseään suurempaan, kohti jotakin hallitsematonta. Vain ylimaallisen rakkauden kohdatessaan – salliessaan sen tulla luokseen – ihminen kykenee rakastamaan itseään ehdoitta. Vain tämän kokemuksen myötä ihminen voi eheytyä ja alkaa elää hyvää elämää itsensä, toisten ja maailman hyväksi.

– Kirjoittanut:
Väitöskirjatutkija, YTM, KM Kirsi Vaistela (4.1.2018)